ประกาศข่าวสาร

ประกาศดังกล่าว
เป็นประกาศของ สกอ ซึ่ง กองพัฒนาฯ ได้ดำเนินการ update แล้ว คณะไม่ต้องดำเนินการในส่วนนี้

หากเจ้าหน้าที่หน่วยงานกลางไม่สามารถเข้าใช้งานระบบได้โปรดติดต่อ 1445

หากต้องการเรียกดูข้อมูลรายงานต่าง ๆ โปรดใช้
USERNAME : nu_viewer
PASSWORD : 1234

หากพบปัญหา Generate FullPaper ให้ท่านทำการ Uninstall โปรแกรมแล้วทำการ Install อีกครั้ง หาพบปัญหาอีกโปรดติดต่อ 1446


โปรดทำการเปิดการใช้งาน javascript และ cookies
คู่มือการใช้งาน | ขั้นตอนการทำงานของระบบ
Support : cheqaonline@gmail.com (สกอ.) วิธีการประเมิน การขอใช้งานบริการต่างๆของระบบ
Support : cheqa@nu.ac.th (มน.) แจ้งปัญหาของระบบ, error ของระบบ
Webboard     : เวปบอร์ดสอบถามปัญหา         
หมายเหตุ: โปรดอ่านรายละเอียดใน Webboard ก่อนการเพิ่มกระทู้ใหม่
วิธีใช้ 
ประกาศจาก สกอ.

 
 
คู่มือการใช้งาน
คู่มือสำหรับ admin มหาวิทยาลัย
คู่มือสำหรับ admin คณะ
คู่มือสำหรับ เพิ่มอัตลักษณ์
คู่มือสำหรับ คณะกรรมการตรวจ
คู่มือสำหรับ เจ้าหน้าที่ประกัน

Last Updated : Version 5.0